Sprawniejsza komunikacja w trudnych chwilach

SmartChat - darmowe inteligentne narzędzie do sprawnej komunikacji między obiektami udzielającymi schronienia, a osobami z Ukrainy, które znalazły się w Polsce i potrzebują komunikować się w swoim ojczystym języku.

Partnerzy akcji

Jesteśmy SmartHotel.
Zajmujemy się udoskonalaniem komunikacji między hotelami i apartamentami a Gośćmi.

W obliczu wojny na Ukrainie i olbrzymiego zaangażowania we wsparcie uchodźców ze strony naszych Partnerów w branży hospitality, przekierowaliśmy pracę naszego zespołu w kierunku pomocy tym, którzy jej potrzebują i którzy jej udzielają.

Znamy się na technologii i wykorzystaniu jej w procesach komunikacji. Obserwując problemy i potrzeby naszej branży w sytuacji kryzysu na Ukrainie odnaleźliśmy przestrzeń, w której SmartHotel może i chce nieść pomoc.

Ta przestrzeń to komunikacja.

Oddajemy do użytkowania SmartChat

Eliminujemy bariery językowe

SmartChat - inteligentne narzędzie do sprawnej komunikacji między obiektami udzielającymi schronienia, a osobami z Ukrainy, które znalazły się w Polsce i potrzebują komunikować się w swoim ojczystym języku. Dzięki SmartChat eliminujemy jakiekolwiek bariery językowe.

Dla ukraińskich Gości

łatwa i szybka rejestracja w obiekcie za pomocą telefonu


wszystkie niezbędne informacje na temat pobytu w obiekcie oraz najbliższego otoczenia (komunikacja miejska, urzędy, opieka medyczna, edukacja, sklepy itp.) mogą znaleźć we własnym telefonie


zgłaszanie pytań i problemów do obiektu za pomocą WhatsApp lub SmartChat’u przez stronę internetową w telefonie


komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim – SmartChat tłumaczy automatycznie!

Obiekty udzielające schronienia

otrzymują narzędzie do łatwiejszej i szybszej rejestracji Gości z Ukrainy w swoim obiekcie – oszczędzają czas pracy recepcji


umieszczają jednorazowo wszelkie informacje dla ukraińskich Gości, jakich oni potrzebują w temacie pobytu w obiekcie oraz najbliższego otoczenia (komunikacja miejska, urzędy, opieka medyczna, edukacja, sklepy itp.)


informacje dla ukraińskich Gości mogą w łatwy i szybki sposób dowolnie edytować i aktualizować


przyjmują pytania, zgłoszenia od ukraińskich Gości poprzez SmartChat i odpowiadają na nie – tłumaczenie w językach polskim i ukraińskim jest automatyczne!


używają SmartChat w wersji desktop, gdy pracują przy komputerze lub za pomocą aplikacji w swoim telefonie

SmartChat przekazujemy za darmo wszystkim Partnerom w branży hospitality, którzy udzielili lub planują udzielić schronienia mieszkańcom Ukrainy

Hotele

Apartamenty

Pensjonaty

Inne obiekty noclegowe

Jak to działa?

1.

Gość hotelowy skanuje kod QR przy recepcji.

2.

Gość otrzymuje wszystkie najważniejsze informacje na temat hotelu i pobytu w 3 językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

3.

Gość kontaktuje się z hotelem w swoim własnym języku za pomocą znanych mu komunikatorów (WhatsApp).

4.

System wykrywa język i tłumaczy wiadomości. Hotel odpowiada po polsku a SmartChat automatycznie tłumaczy i wysyła do Gościa w jego ojczystym języku.

Jestem w obiekcie i potrzebuję pomocy

chcę zaproponować obiektowi aby skorzystał ze SmartChat

Zgłoś się po SmartChat

Wyeliminuj bariery językowe
i pomagaj lepiej

Wypełnij formularz aby stworzyć darmowe konto. Nasz dział techniczny skontaktuje się i aktywuje je dla Ciebie.